©2021 Praktijk Petra Deij Webdesign door Snugger

Neem contact op

  Naam & achternaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Bericht  Cv

  Voordat ik de opleiding tot systeemtherapeut (relatie- en gezinstherapie) ging doen, ben ik opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige, psychosociaal werker en (gespecialiseerd) maatschappelijk werker. Mijn ervaring in de hulpverlening (vanaf 1984) is breed en ruim in zowel de GGz als in het welzijnsgebied. Tijdens mijn systeemopleiding kwam ik in aanraking met emotionally focused therapy, EFT,  en merkte dat alles wat ik daarvoor geleerd had en hoe ik wil hulpverlenen hierin bij elkaar kwam. Ik heb me gespecialiseerd en ben gecertificeerd EFT-therapeut sinds 2011. Mijn belangstelling voor de intense kracht van gehechtheid en emoties bleek definitief gewekt en ik verdiepte me meer in gehechtheidsproblematieken hoe dit uitpakt in individuele therapie voor volwassenen en in gezinnen.  Naast de eigen praktijk ben ik als relatie- en gezinstherapeut werkzaam in de GGz.

  Na (basis)opleiding en scholing vind ik het van groot belang dat een therapeut zichzelf blijft scholen en laat toetsen. Ik zorg ervoor dat mijn kennis en kundigheid niet alleen op peil blijft, maar ook wordt vergroot door deel te nemen aan supervisie, intervisie en bijscholing. Het lidmaatschap van beroepsverenigingen en beroepsregisters vereist van de leden dat zij zich op dit vlak actief opstellen, dit wordt getoetst. Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u bij de genoemde verenigingen de criteria opvragen, dit geldt ook voor de beroepscodes waaraan ik gehouden ben.

  Ik publiceer regelmatig in vakbladen, geef training, supervisie, lezingen of workshops. Hierdoor houd ik ook mijn eigen kennis op peil.

  Werkervaring

  Sinds 1984 werk ik in de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben op mijn 17e begonnen als psychiatrisch verpleegkundige, ben werkzaam geweest op diverse plekken. Daarna heb ik vijf jaar als groepstherapeut gewerkt op een PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis), hierna ben ik de opleiding maatschappelijk werk gaan doen. Als specialistisch maatschappelijk werker heb ik 10 jaar bij de Fiom gewerkt met zwangerschapsproblematiek, seksueel geweld en adoptieproblematiek. In die periode heb ik ook invalwerk gedaan bij het algemeen maatschappelijk werk, stichting adoptievoorzieningen en de afdeling klinische genetica in het UMC. Sinds 2008 werk ik als systeemtherapeut bij Altrecht op de polikliniek. Bij Altrecht ben ik ook betrokken bij de opleiding van artsen tot psychiater.

  Opleidingen en registraties bekijken

   

  • Systeemtherapie NVRG (supervisor | leertherapeut | opleider)
  • Emotionally focused therapy ICEEFT(gecertificeerd supervisor)
  • Individuele therapie – Basistherapie; geregistreerd therapeut
  • Individuele therapie – Schematherapie; in opleiding
  • Gezinstherapie – Dyadic Developmental Psychotherapy
  • Psychosociaal/maatschappelijk werker
  • Psychiatrisch verpleegkundige

  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie, geregistreerd als lid en opleider (www.nvrg.nl , 12318)
  • BIG registratie als verpleegkundige 2900826953
  • International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT) & Stichting EFT-Nederland, gecertificeerd en geregistreerd EFT-therapeut + supervisor (www.iceeft.com en www.eft.nl )
  • Psychosociaal therapeut+ supervisor+ opleider in het beroepsregister van de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (www.lvpw.nl, 716)
  • Supervisor + opleider Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen(www.nvpa.org)
  • AGB-code
  • BZC Registertherapeut (R) 401119R
  • Basistherapeut (www.hechtingsproblemen.nl)

  Publicaties

  Publicaties bekijken

  2018 Zorgvuldig Scheiden. Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen.

  2018 Verder na een affaire. Kosmos Uitgevers Utrecht/Antwerpen.

  2017 Emotionally focused therapy, een werkzame vorm van partnerrelatietherapie. In: PsyXpert,3.4, 30-37.

  2015 Partnerrelatie en seksualiteit, wat kan de systeemtherapeut ermee? In: Systeemtherapie, 27(2), 108-115

  2015 +2016 Blijf toch bij me – Verder na een affaire. Kosmos Uitgevers Utrecht/Antwerpen.

  2013 Seksualiteit en EFT. In: Tijdschrift voor Seksuologie,  (2013) 37-3 109-113 (met J. van Verseveld)

  2011 Emotionally Focused Therapy. In: Counselling Magazine, 2011.4.

  2011 Kennismaken: Emotionally Focused Therapy. In: GZ-psychologie, 2011-4.

  2011 Focus op emoties. In: MGV, 2011-6.

  2011 Van verwijdering naar verbondenheid. In: Tijdschrift voor cliëntgerichte psychotherapie, 2011-1.

  2010 Gegrepen – aficionao…..van flamenco en EFT. In: Systeemtherapie, 2010-1

  2010 Houd me vast. Emotionally Focused Therapy nu als preventieve cursus. In: Maatwerk, 2010-1.

  2009 Waar ligt verantwoordelijkheid; reactie op een dilemma –  panellid. In: Maatwerk, 2009-3.

  2009   Lot en Jan, een partnerrelatietherapie. In: Systeemtherapie, 2009-1.

  2008 Hoe het ijs minder hard werd. Twintig jaar systeemtherapie. In: Systeemtherapie, 2008-3.

  2007 Leg jij het maar uit,  hulpverlening bij seksualiteitsproblemen na seksueel geweld. In: Maatwerk,  2007-3.

  2005 Dikke trui aan. Hoe ga je als maatschappelijk werker om met een eetstoornis? In: Maatwerk,  2005-5.

  2003 Abortus, een levensbesluit. In: Beëindiging van de zwangerschap: abortus, inductie en bijstimulatie. Boerhaave commissie, Leiden.

  2002 Abortus, een levensbesluit. Petra Deij en Jacolien Teekman.  Jan van Arkel, Utrecht.

  Gegeven voordrachten en trainingen

  Opleidingen en registraties bekijken

  2020 Werklezingen SCHIP-nascholingsdagen

  2019 De eerste vijf minuten. NVP Dag van de Psychotherapie.

  2019  Zorgvuldig Scheiden. Vfas, jaarcongres advocaten/mediators.

  2019 – heden. Systeemopleiding 132 uur. Systeemschool Utrecht ism                       De Jeugdzorgacademie

  2018 Zorgvuldig Scheiden : Scheiden met oog voor gehechtheid. H. de Vriesboeken/Tanger Advocaten, Haarlem

  2018 Gehechtheid in beeld. Programma Persoonlijkheidsstoornissen, Altrecht, Zeist.

  2018 Dealing with affairs and infidelity. World Congress of Psychotherapy, IFP/NVP, Amsterdam.

  2018 Verder na een Affaire. 5e EFT Congres. Stichting EFT Nederland, Utrecht.

  2018 – heden. Seksualiteit, natuurlijk in partnerrelatietherapie, tweedaagse training. Systeemschool Utrecht.

  2018   – heden. Seksualiteit, natuurlijk in partnerrelatietherapie; zesdaagse opleiding. Systeemschool Utrecht.

  2017 – heden. Verder na een affaire. Praktijk Petra Deij, Utrecht.

  2017 Zorgvuldig Scheiden. Op de Sofa / MarkTwo Academy, Bunnik.

  2017 Beschaamd vertrouwen. VPeP, Arnhem.

  2017 Healing affairs. 4th EFT Summit, San Diego, USA.

  2017 Systeemopleiding KP/psychotherapie. Rino Zuid.

  2017 – heden. Leergang II EFT. Stichting EFT Nederland.

  2017 – heden. Leergang I EFT. Stichting EFT Nederland.

  2015 – heden. EFTplus, vaardigheden en verdieping. Systeemschool Utrecht.

  2015 – 2017 Houd me Vast –voor therapeuten. Stichting EFT Nederland

  2015 Systeembehandeling bij de POH-GGz en de huisarts. Op de Sofa / MarkTwo Academy.

  2015 EFT – kennismaking. Congres LVVP.

  2014 Verdieping: EFT. Congres 2014, Vereniging Clientgerichte Psychotherapie..

  2014 EFT en Scheiding. Stichting EFT-Nederland.

  2013 EFT bij Persoonlijkheidsstoornissen, FACT-teams. Altrecht.

  2013 Gehechtheid: onderzoek, diagnostiek en behandeling. Parnassia Bavo.

  2012- heden. Systeemonderwijs + supervisie A-opleiding. Altrecht.

  2012 Kennismaking met EFT. Stichting EFT-Nederland.

  2011 – 2013  Assistentie bij vierdaagse basistraining Emotionally Focused Therapy.
  – Sue Johnson &  Scott Woolley.
  – Karin Wagenaar & Jaap Zoetmulder.

  2011  Introductie Emotionally Focused Therapy. LVPW.

  2011 Moeilijke besluitvormingen.  Fiom.

  2010 Kennismaking EFT & EFT en Seksualiteit.  Stichting EFT-Nederland.

  2009 Hoofddocent pilot ‘Nascholing psychosociale hulpverlening in de abortuskliniek’. Rino Utrecht.

  2004 – 2008 Ongewenste zwangerschap en bevalling: afstand ter adoptie. Mesos Oudenrijn.

  2004 Intake en gespreksvoering Dr. Stormkliniek.

  2003 Beëindiging van de zwangerschap: Abortus, inductie en bijstimulatie. Boerhaavecommissie, Leiden

  2001 – 2002 Gespreksvoering. UMC Utrecht.

  1999 Ethiek in de gezondheidszorg. ROC Midden Nederland.

  1995 Aan den lijve; congres over seksueel geweld. Transact.

  Curriculum Vitae – bijgewerkt juli 2020

  Petra Cornelia Deij, 1966

  Ervaring bekijken

  Directe hulpverlening en behandeling

  2011 – heden  Relaties-gezinnen-gehechtheid. Praktijk Petra Deij, Utrecht.

  2008 – heden Systeemtherapeut Altrecht Poliklinieken;  heden Transdiagnostisch Team / (2010-2012 pilot IMH)

  2006-2007 Ouderbegeleider. Stichting Adoptievoorzieningen, Utrecht.

  2001-2002 Medisch maatschappelijk werker. UMCU, Divisie Klinische Genetica, Utrecht.

  1999 Algemeen maatschappelijk werker.  Portes, Utrecht

  1998-2008 Gespecialiseerd maatschappelijk werker. Fiom, Utrecht.

  1992-1997 Groepstherapeut PAAZ en polikliniek. Ziekenhuis Gooi-Noord, Blaricum.

  1991-1992 Assistent psychotherapie. Overwaal, kliniek voor gedragstherapie, Lent.

  1984-1990 Psychiatrisch verpleegkundige. Altrecht, Utrecht.

  Gevolgde (bij)scholing bekijken

  Gevolgde bijscholing

  2019-heden  Promotieonderzoek Systemic Practice, University of Bedfordshire (UK). Onderzoeksonderwerp: de supervisierelatie.

  2021 Making systemic therapy training relevant – theory, culture, equality

  2021 Dialogic and collaborative practices in changing times. TAOS Institute.

  2020 Socioculturally attuned systemic supervision. Lewis & Clarke

  2020 Een taal erbij. Systeemacademie.

  2019 Oplossingsgerichte gespreksvoering. Solutions Centre.

  2018  Meldcode Huiselijk Geweld.

  2018 5e EFT Congres. Stichting EFT Nederland.

  2017 4th EFT Summit. ICEEFT, San Diego, USA.

  2016-2019 Statistiek I tm IV, Inleiding Psychologie, Klinische Psychologie, Biologische grondslagen cognities. Open Universiteit.

  2016-2018 Basis en verdiepingstraining Schematherapie. Altrecht.

  2016 Scheiden, strijden, lijden. NVRG.

  2016 Vechten voor je scheiding. Hogeschool van Utrecht.

  2016 Erotische intelligentie voor paren; Esther Perel. School voor relatietherapie.

  2016 Vierde EFT-congres Nederland + masterclasses. Stichting EFT Nederland.

  2015 Supervisorenopleiding NVRG. Amsterdams Instituut voor Relatie- en Gezinstherapie.

  2015 Chronische suïcidaliteit. Altrecht.

  2015 Rollenspellen begeleiden voor docenten psychotherapie. NVvP.

  2014 Autisme bij volwassenen. LVPW.

  2014 Contracteren. Altrecht.

  2014 VCgP-congres ‘Verdieping’. VCgp, Arnhem.

  2014 Derde EFT-congres + masterclasses. Stichting EFT Nederland.

  2013/2014  AFFT/DDP – Dan Hughes Attchmenttrainingen Stichting EFT-Nederland, Nieuwegein .

  2013/2014   Focussen Gendlin, level I,II en III. Sentir Focuspraktijk, Nijmegen.

  2013/2014 Basistherapie. Anniek Thoomes-Vreugdenhil, Utrecht.

  2013 EHBS (Eerste Hulp bij Suicide). Altrecht, Utrecht.

  2013 Creating Connections. Creating Connections, Kaatsheuvel.

  2012 EFT en contextuele therapie. Sectie Contextueel NVRG, Utrecht.

  2012 Tweede EFT-congres + masterclasses EFFT en EFT & Trauma. Stichting EFT Nederland, Leiden.

  2011 Registratie NVRG systeemtherapeut. NVRG, Amsterdam.

  2011 Internationale certificering als Emotionally Focused Therapist. Ottawa, Canada.

  2010 Eerste EFT-congres. Stichting EFT Nederland, Maarssen.

  2010   Advanced core skills training emotionally focused therapy I & II, Von Hockauf & Kohnstamm.  Psyraad, Oisterwijk.

  2009 Cognitieve gedragstherapie – gedragstherapeutisch medewerker. Altrecht, Zeist.

  2009 Advanced externship emotionally focused therapy, Woolley & Ruderman. Psyraad, Den Bosch.

  2009 Kinder- en jeugdspecialisatie systeemtherapie (postmaster specialisatie) Marissink & Robbe te Terheijden

  2008 Emotionally Focused Therapy  Externship (postmaster specialisatie) Rino Utrecht, Utrecht.

  2007 – 2008  Systeemtherapie (postmaster basisopleiding). Rino Utrecht, Utrecht.

  2006   EMDR en EFT (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing en Emotional Freedom Technique) Training Energie Psychologie. Rino Utrecht, Utrecht.

  2006 EBRO training (Evidence Based richtlijn Ontwikkeling). Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, Utrecht.

  2000 – 2001 VO-VSID (specialisatie maatschappelijk werk). Fiom, Den Bosch.

  1997 – 1999 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Hogeschool van Utrecht, Utrecht.

  1995 Seksualiteit en seksualiteitsstoornissen. Transact, Utrecht.

  1994 – 1995 Gestructureerde vrouwentherapiegroepen Rino Noord Holland te Amsterdam

  1994 Hulpverlening na seksueel geweld; basis- en verdiepingscursus. Transact, Utrecht.

  1993 – 1994 Werken met groepen. Nederlandse Vereniging voor Groeps-Psychotherapie, Bergen op Zoom/Ede

  1989 – 1992 Psychosociaal werk. Stichting Psycho-Sociale Opleidingen, Amsterdam/Utrecht.

  1984 – 1987  Psychiatrische verpleegkunde. Willem Arntsz Stichting, Utrecht.

   

  Overig

  2016 Bewerking vertaling ‘Veilig verbinden’ van Sue Johnson. Stichting EFT Nederland, Utrecht.

  2015 Vertaling HEARTcards van Michelle Gannon en Sam Jinich. Praktijk Petra Deij, Utrecht.

  2015 Bewerking vertaling ‘EFT werkboek voor paren’ van Veronika Kallos-Lily en Jenny Fitzgerald. Stichting EFT Nederland, Utrecht.

  2014 Bewerking vertaling ‘Laat me niet los’ van Sue Johnson. Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

  2012 Bewerking vertaling ‘Veilig verder’ van Sue Johnson. Stichting EFT Nederland, Utrecht.

  2009 – 2017 Bestuurslid Stichting EFT-NL, Utrecht.

  2006 – 2008 Lid werkgroep ‘Richtlijnen Abortus’; subgroep psychosociale hulpverlening Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, Utrecht.

  2004 – 2008 Redactielid Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk.

  1994 – 1996 Lid Denktank seksueel geweld. Transact, Utrecht.

  Meer informatie ontvangen?

  Contact
  X