©2021 Praktijk Petra Deij Webdesign door Snugger

Neem contact op

  Naam & achternaam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Bericht  Informatie

  Mijn praktijk bevindt zich in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Europalaan 500 in Utrecht, op het terrein ‘Stadspoort Zuid’.

  Mijn kamer bevindt zich op de tweede verdieping in de zuidvleugel, kamer 5.

  Routebeschrijvingen

  Komende met behulp van een GPS / PARKEREN

  • Stel in op ‘Eendrachtlaan’ voor de ingang van het parkeerterrein, niet op Europalaan.
  • Er zijn drie parkeerterreinen die toegang geven tot het complex ‘Stadspoort Zuid’ waar gebouw 500 Stadstuin onderdeel van is. Neem het parkeerterrein bij gebouw 100/parkeerpoort C.
  • Parkeren is het eerste uur gratis, daarna €2,00 per uur met een maxiumum van €10,00. Als huurders zijn we hiertegen in protest maar vooralsnog geldt dit.
  • Loop tussen gebouw 100 en 200 door, dan langs gebouw 300 en dan kom je bij de hoofdingang van gebouw 500 waar heel duidelijk  ‘Stadstuin’ op de luifel staat.
  • Op werkdagen is de deur vanaf 9.00 open, indien dit niet zo is en/of je de weg in het gebouw niet kunt vinden, bel me even, dan kom ik je halen.
  • Parkeren kan ook op straat, op werkdagen zal het lastig zijn een plekje te vinden en op sommige punten kun je niet vrij parkeren. Mocht je elders parkeren dan heb je toegang tot het complex via Poort B en Poort C, door de week ook via Poort A. In het weekend is deze laatste afgesloten met een hek maar kun je bij B en C wel naar binnen. Aan de voorkant kun je op werkdagen vanaf 9.00 bij gebouw 500 (Stadstuin) naar binnen door het hek aan de Europalaan, op andere tijden is dit gesloten.

  Komende vanaf de A12 vanuit de richting Den Haag/Amsterdam

  • Afslag Jaarbeurs/Kanaleneiland
  • Houd links aan na de afslag, onder viaduct A12 door, de Europalaan op
  • Neem de eerste afslag rechts, de Winthontlaan
  • Eerste links, de Eendrachtlaan.
  • Zie verder ‘GPS/Parkeren’

  Komende vanaf de A12 vanuit de richting Arnhem

  • Afslag Jaarbeurs/Kanaleneiland
  • Houd rechts aan na de afslag en draai de Europalaan op
  • Neem de eerste afslag rechts, de Winthontlaan
  • Eerste links, de Eendrachtlaan
  • Zie verder ‘GPS/Parkeren’

  Komende vanuit de stad: Kanaleneiland, Transwijk/Jaarbeurs en Rivierenwijk/Hoograven

  • Vanuit Kanaleneiland rechtdoor op het verkeersplein, vanaf Transwijk/Jaarbeurs linksaf, vanaf Rivierenwijk/Hoograven helemaal rond
  • Sorteer direct rechts voor, neem de afslag rechts na het tankstation, de Eendrachtlaan op
  • Volg de Eendrachtlaan, kruis de Vliegend Hertlaan.
  • Zie verder ‘GPS/Parkeren’

  Komende met het openbaar vervoer

  • Sneltram uit IJselstein en Nieuwegein, en vanuit Utrecht naar beide richtingen: halte Kanaleneiland-Zuid
  • Steek via de loopbrug over naar het bedrijventerrein (niet de meubelboulevard)
  • Voor gebouw 500 (Stadstuin) is een toegang voor voetgangers en fietsers. Het hek is op werkdagen open vanaf 9.00.
  • Op andere tijden heb je toegang tot het complex via Poort B en Poort C, door de week ook via Poort A. In het weekend is deze laatste afgesloten met een hek maar kun je bij B en C wel naar binnen.

  Komende met de fiets

  • Zorg dat je, vanuit de stad komende, aan de linkerkant van de Europalaan fietst(tramlijn aan je rechterhand).
  • Voor gebouw 500 (Stadstuin) is een toegang voor voetgangers en fietsers. Het hek is op werkdagen open vanaf 9.00.
  • Op andere tijden heb je toegang tot het complex via Poort B en Poort C, door de week ook via Poort A. In het weekend is deze laatste afgesloten met een hek maar kun je bij B en C wel naar binnen.

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden Praktijk Petra Deij 

  Algemene voorwaarden 2020/III De algemene voorwaarden van Praktijk Petra Deij vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwart-wit geformuleerd. Ik geloof in samenwerking op basis van een tweetal kenmerken: duurzaamheid en wederkerigheid en in relaties die nu en in de toekomst in balans zijn. Bij een klacht of conflict zal vanuit deze waarden gewerkt worden. 

  Behandelovereenkomst Met alle cliënten wordt een behandelovereenkomst gesloten. 

  Opleidingsactiviteiten Opleidingsactiviteiten zoals cursus, training, supervisie en leertherapie vallen onder Systeemschool Utrecht, zie hiervoor de aanvullende voorwaarden. 

  Rapportage bij behandeling Petra Deij rapporteert per sessie over de inhoud en de voortgang van de therapie. Deze rapportage wordt zorgvuldig door haar bewaard en is niet ter inzage voor derden. 

  1. Cliënten kunnen een afdruk van de rapportage over een bepaalde periode vragen en hebben recht op inzage in het 

  dossier, conform de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). 2. Petra Deij rapporteert onder geen enkele omstandigheid aan derden, niet gedurende en niet na afloop van de 

  behandeling, ook niet op verzoek van de cliënten zelf. Overleg met derden 

  1. Om kwaliteit van de behandelingen te waarborgen, neemt Petra Deij deel aan collegiale intervisie en/of supervisie. 

  Hierbij kunnen delen van behandelingen worden besproken. Collega’s die deelnemen aan de intervisie en/of supervisie zijn evenals Petra Deij gehouden aan een beroepscode en hebben derhalve geheimhoudingsplicht. 2. In geval van een bedreigende situatie voor gezondheid en/of welzijn van de cliënt of anderen, kan Petra Deij 

  overleg hebben met derden. Hiervoor wordt vooraf schriftelijke toestemming gevraagd van de cliënt, behalve als de gezondheid en/of veiligheid van de cliënt of van anderen dermate acuut in het geding lijkt dat de situatie noodzaakt te overleggen zonder deze toestemming vooraf. Opnames 

  1. Het kan voorkomen dat cliënten om toestemming wordt gevraagd voor het maken van audiovisuele opnames ten 

  behoeve van intervisie, supervisie of overleg met collega’s. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de therapeut en maakt geen deel uit van het klinisch dossier. Na beëindiging van de behandeling zal het materiaal worden vernietigd. 2. In voorkomende gevallen kan Petra Deij cliënten vragen (delen van) hun opnames te mogen gebruiken voor 

  voordrachten, voorlichting of trainingen van derden. Deze opnames blijven eigendom van de therapeut en zullen nooit worden uitgeleend of gepubliceerd. Deze opnames worden niet vernietigd na beëindiging van de behandeling. De opnames worden niet gemaakt voor de behandeling, diagnose of prognose en maken geen deel uit van de klinische rapportage. Er worden geen kopieën gemaakt en opnames zullen niet aan derden worden verstrekt. Indien u toestemming geeft voor het maken en gebruiken van opnames ten behoeve van dit doel wordt er een apart toestemmingsformulier getekend. 3. Cliënten hebben het recht deze toestemming niet te geven of eerder gegeven toestemming op ieder moment in te 

  trekken. In het laatste geval zullen de tot dan al gemaakte opnames worden vernietigd. Dit zal de behandeling niet beïnvloeden. Beroepscodes + klachtregeling 

  1. Petra Deij is gehouden aan de beroepscodes van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie 

  (NVRG), de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW). Tevens is zij aangesloten bij de RBCZ/TCZ. 2. Praktijk Petra Deij is via de LVPW en NVRG aangesloten bij de klachtregelingen van deze beroepsverenigingen, voor 

  de LVPW aansluiting bij SCAG, voor de NVRG aansluiting bij P3NL. Informatie hierover is op te vragen bij Praktijk Petra Deij. Betaling 

  1. Na iedere sessie (of na enkele sessies tezamen) ontvangen cliënten 2. Betaling geschiedt via een betaalverzoek o.v.v. het factuurnummer. Betaling binnen veertien dagen na 

  factuurdatum. 3. Betaling geschiedt naar geleverde diensten en niet naar resultaat. 4. Diverse zorgverzekeraars vergoeden (gedeelten van) consulten. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke 

  vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt volledig bij de cliënt. Het eventueel uitblijven van een vergoeding heeft nimmer een opschortende werking van de betalingsverplichting van de cliënt. Annulering 

  1. Tot 48 uur voor aanvang in werkdagen van het gesprek/consult gelden geen annuleringskosten. Wordt een 

  afspraak geannuleerd binnen 48 uur voor aanvang van het gesprek, dan wordt 100% in rekening gebracht. 

  Algemene voorwaarden – 2020/II Praktijk Petra Deij | Europalaan 500 – Unit 2.Z.5 | 3526 KS Utrecht | 06 – 41 75 78 20 | Kvk Utrecht 50743317 | btw id NL001567528B98 | AGB 90-043808 | AGB praktijk 90-52541 | RBCZ/TBZ 401119R | NVRG 12318 | LVPW 716 | BIG 29008269530 | ING – IBAN: NL24INGB0005711627 – BIC: INGBNL2A 

  Bovenstaande geldt voor werkdagen, het weekend en feestdagen worden niet meegerekend. Reden van afzegging (inclusief overmacht) speelt geen rol bij de annuleringsregeling. Dit geldt ook voor online-sessies. 2. Ook in geval van afzegging van een duo/groepssupervisie worden de kosten van conform bovenstaand in rekening 

  gebracht. 3. In geval van afzegging van deelnemers aan een duo/groepssupervisie wordt de supervisie tijd zodanig aangepast 

  dat overige deelnemers de sessie af kunnen laten tekenen op dezelfde wijze zoals zou zijn afgetekend indien men voltallig aanwezig zou zijn geweest. Wet AVG/GDPR 

  1. Praktijk Petra Deij handelt conform de wet Algemene verordering gegevensbescherming/General Data Protection 

  Regulation. (AVG/GDPR). Website en e-mail zijn beveiligd aan de zijde van Praktijk Petra Deij. Het Privacystatement staat op de website en is opvraagbaar. 

  Algemene voorwaarden – 2020/II Praktijk Petra Deij | Europalaan 500 – Unit 2.Z.5 | 3526 KS Utrecht | 06 – 41 75 78 20 | Kvk Utrecht 50743317 | btw id NL001567528B98 | AGB 90-043808 | AGB praktijk 90-52541 | RBCZ/TBZ 401119R | NVRG 12318 | LVPW 716 | BIG 29008269530 | ING – IBAN: NL24INGB0005711627 – BIC: INGBNL2A 

   

  Algemene voorwaarden voor opleiding, training en cursus Systeemschool Utrecht onderdeel van Praktijk Petra Deij

  De aanvullende voorwaarden van Systeemschool Utrecht vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwart-wit geformuleerd. Ik wil echter graag samenwerken op basis van een tweetal kenmerken: duurzaamheid en wederkerigheid. Ik geloof in relaties die nu en in de toekomst in balans zijn, en bij een klacht of conflict zal ik dan ook vanuit deze twee waarden handelen. 

  Deze algemene voorwaarden voor opleiding, training en cursus zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Systeemschool Utrecht en een cursist, supervisant of leercliënt, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

  Petra Deij van Systeemschool Utrecht verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opleidingen, cursussen en trainingen in het open aanbod van Systeemschool Utrecht waarvoor men zich individueel kan inschrijven. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Systeemschool Utrecht voor activiteiten die incompany worden uitgevoerd, dat wil zeggen op verzoek op maat ontwikkeld en uitgevoerd binnen een organisatie, waarbij de organisatie wordt gezien als opdrachtgever. Dit tenzij er een aparte door beide partijen ondertekende overeenkomst ligt. Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de specifieke overeenkomst is vastgelegd voor. 

  De door Systeemschool Utrecht opgeslagen versie van een elektronisch bericht geldt als bewijs, behoudens tegenbewijs door de cursist. Een door Systeemschool Utrecht verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de cursist op de dag van verzending, tenzij de cursist bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de cursist, komt dit voor risico van de cursist of opdrachtgever. 

  Algemeen De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn vrijgesteld van btw, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Alle cursusmaterialen zijn, mits anders vermeld, inbegrepen in de prijs van de cursus. 

  Supervisie en leertherapie 

  • Met supervisanten wordt een supervisieovereenkomst gesloten, hetzij conform format van de beroepsvereniging, hetzij van Praktijk Petra Deij. 
  • Met leercliënten wordt een leertherapie-overeenkomst gesloten, hetzij conform format van de beroepsvereniging, hetzij van Praktijk Petra Deij. 

  Annulering supervisie en leertherapie-sessies 

  1. Tot 48 uur voor aanvang in werkdagen van het gesprek/consult gelden geen annuleringskosten. 

  Wordt een afspraak geannuleerd binnen 48 uur voor aanvang van het gesprek, dan wordt 100% in rekening gebracht. Bovenstaande geldt voor werkdagen, het weekend en feestdagen worden niet meegerekend. Reden van afzegging (inclusief overmacht) speelt geen rol bij de annuleringsregeling. Dit geldt ook voor online-sessies. 2. Ook in geval van afzegging van een duo/groepssupervisie worden de kosten van conform bovenstaand in rekening 

  gebracht. 3. In geval van afzegging van deelnemers aan een duo/groepssupervisie wordt de supervisie tijd zodanig aangepast 

  dat overige deelnemers de sessie af kunnen laten tekenen op dezelfde wijze zoals zou zijn afgetekend indien men voltallig aanwezig zou zijn geweest. 

  Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving geldt: 

  • De cursist schrijft zich in voor opleiding, cursus of training door invullen en verzenden van het inschrijfformulier en door betaling van het cursusgeld. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het invullen en verzenden van het juiste inschrijfformulier. 
  • Telefonisch reserveren is niet mogelijk. 
  • Na inschrijving ontvangt de cursist een factuur, deze dient te worden voldaan binnen veertien dagen. 
  • De cursist ontvangt een factuur op naam. De factuur wordt altijd gestuurd naar het e-mail adres van de cursist, met in de aanhef het adres dat de cursist bij inschrijving heeft aangegeven. De registratie van de cursist is pas compleet op het moment dat Systeemschool Utrecht de betaling heeft ontvangen. 
  • Na ontvangst van betaling stuurt Systeemschool Utrecht een bevestiging van inschrijving per e-mail naar de cursist. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de opleiding/cursus/training, beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen. 
  • Definitieve inschrijving wordt bevestigd op volgorde van binnenkomst van betaling. 
  • Uiterlijk vier weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training ontvangt de cursist bericht over definitieve doorgang van de opleiding/cursus/training met nadere informatie (indien van toepassing). 

   

  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst > door Systeemschool Utrecht Systeemschool Utrecht is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien: 

  • Er naar het oordeel van Systeemschool Utrecht onvoldoende inschrijvingen zijn voor een opleiding, cursus, training, of bijeenkomst. Dit wordt uiterlijk vier weken van te voren aan ingeschreven deelnemers medegedeeld. 
  • Eén of meerdere docenten onverwacht uitvalt en er geen vervanger gevonden kan worden. 
  • De cursist de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. 
  • Na het sluiten van de overeenkomst Systeemschool Utrecht ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cursist de verplichtingen niet zal nakomen. 
  • De cursist bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
  • Door de vertraging aan de zijde van de cursist niet langer van Systeemschool Utrecht kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 
  • Systeemschool Utrecht de opleiding, cursus, training of bijeenkomst ontbindt omdat er onvoldoende inschrijvingen zijn of de docent onverwacht uitvalt en geen vervanger gevonden kan worden, is Systeemschool Utrecht verplicht om de cursusbijdrage binnen vier weken terug te betalen. 
  • De cursist voorafgaand aan de opleiding, cursus of training zijn (financiële) verplichtingen jegens Systeemschool Utrecht niet is nagekomen, is Systeemschool Utrecht gerechtigd de cursist toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de cursist desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen. 

  > door de Cursist 

  • Annuleren kan alleen per e-mail. 
  • Binnen de termijn wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen kan de cursist de inschrijving zonder opgaaf van redenen of betalingsverplichting herroepen, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de cursist reeds is begonnen. Annuleren binnen de wettelijke termijn kan alleen per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail van de cursist. Ontvangst van bericht van ontbinding dient altijd te zijn bevestigd door Systeemschool Utrecht, indien dit niet gebeurt is het aan de cursist de ontbinding nogmaals te sturen. Systeemschool Utrecht adviseert ten sterkste het bericht van ontbinding vergezeld te laten gaan van een bericht van ontvangst en leesbevestiging. 
  • Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training/bijeenkomst is de cursist aan Praktijk Petra Deij €90,00 administratiekosten verschuldigd, tenzij anders vermeldt. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail van de Cursist. 
  • Bij annulering vanaf zes weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training/bijeenkomst of tijdens de opleiding/cursus/training/bijeenkomst is de cursist de volledige prijs verschuldigd, tenzij anders vermeldt. 
  • Indien de cursist annuleert tot zes weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training/bijeenkomst en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en Systeemschool Utrecht hiervan uiterlijk vier weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de cursist aan Praktijk Petra Deij €90,00 administratiekosten verschuldigd. Systeemschool Utrecht kan de voorgestelde vervanger weigeren, cursist blijft dan het gehele bedrag verschuldigd. In geval van voorgedragen en geaccepteerde vervanging wordt het door cursist betaalde bedrag minus de administratiekosten teruggestort na ontvangst van betaling van de vervanger. 
  • Indien de cursist annuleert binnen zes weken, doch uiterlijk vier weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training, kan Systeemschool Utrecht een vervanger van de wachtlijst laten deelnemen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet. Systeemschool Utrecht is niet verplicht tot het vragen van een vervanger van de wachtlijst. Indien er geen vervanger van de wachtlijst wordt toegelaten blijft cursist het gehele bedrag verschuldigd. Als een vervanger van de wachtlijst wordt uitgenodigd, is cursist €90,00 administratiekosten verschuldigd. 
  • Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van Systeemschool Utrecht. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van Systeemschool Utrecht bij de betreffende opleidings/cursusinformatie. 
  • Annuleren na start van de cursus geschiedt per e-mail en leidt in geen enkel geval tot restitutie van lesgeld. 

  Reactietermijn Systeemschool Utrecht met betrekking tot administratie, inhoud of roostering Vragen kunnen gesteld worden per e-mail. Systeemschool Utrecht zal, behalve in geval van vakantie, op vragen met betrekking tot administratie, inhoud of roostering binnen tien dagen reageren 

  Uitval docent/trainer door overmacht Bij uitval van een docent door overmacht zal Systeemschool Utrecht zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Systeemschool Utrecht zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum/lesdata komen en/of met vervangend online onderwijs. In dit geval heeft de cursist geen recht op 

  (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor Systeemschool Utrecht. Uitval en vervanging van een docent door overmacht, alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de cursist. 

  Vertrouwelijkheid/beroepscode Alle gegevens en alle informatie die door de cursist verstrekt wordt zal door Systeemschool Utrecht en door de aan Systeemschool Utrecht verbonden docenten en assistenten vertrouwelijk behandeld worden. Cursist en Systeemschool Utrecht verplichten zich ook alle in de opleiding, cursus of training, congres of bijeenkomst opgedane kennis van vertrouwelijke persoonlijke of organisatorische aard vertrouwelijk te behandelen. De cursist verplicht zich tevens tot geheimhouding hetgeen hem ter ore is gekomen met betrekking tot cliënten/casuïstiek conform de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkers. Systeemschool Utrecht is aan deze codes gehouden in verband met het lidmaatschap van de NVRG en LVPW. 

  Auteursrecht en eigendomsrecht Het auteursrecht en eigendomsrecht op de door Systeemschool Utrecht uitgegeven brochures, handouts, presentaties en cursusmateriaal berust bij Systeemschool Utrecht tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Systeemschool Utrecht zullen door de cursist geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd. 

  Lesmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd, verspreid en/of worden gebruikt als onderwijs- of supervisiemateriaal zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Systeemschool Utrecht en rechthebbenden. 

  Beperking aansprakelijkheid Systeemschool Utrecht is nimmer aansprakelijk voor schade welke de cursist lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Systeemschool Utrecht of door haar ingeschakelde derden. Systeemschool Utrecht is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. 

  Geschillen en klachtenregeling Systeemschool Utrecht hecht aan tevreden relaties. Echter, waar gewerkt wordt, kunnen misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een cursist ontevreden is over diensten van Systeemschool Utrecht, kan deze contact opnemen met de Systeemschool Utrecht of een formele klacht indienen met behulp van het klachtenformulier van Systeemschool Utrecht. Klachten en geschillen worden zorgvuldig, met waarborging privacy en binnen een termijn van vier weken in behandeling vanaf datum ontvangst van de klacht, behalve in vakantieperiodes. Systeemschool Utrecht heeft een geschillen en klachtenregeling met betrekking tot de opleidingen, trainingen en cursussen. 

  Op alle met Systeemschool Utrecht gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De klachtenprocedure sluit niet uit dat cursist zich tot de burgerlijke rechter kan wenden. 

  Duur van de overeenkomst De overeenkomst gaat in op het moment van betaling (na inschrijving) tot en met de laatste cursusdag, die vermeld staat op het inschrijfformulier. 

  Betaling Systeemschool Utrecht verstuurt een factuur op naam en adres zoals vermeld op het inschrijvingsformulier. Cursist of opdrachtgever verplichten zich de factuur binnen veertien dagen te voldoen, mits anders schriftelijk overeengekomen. 

  Wet AVG/GDPR Praktijk Petra Deij handelt conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming/General Data Protection Regulation. Website en e-mail zijn beveiligd aan de zijde van Systeemschool Utrecht. Het Privacystatement staat op de website en is opvraagbaar. 

   

  Meer informatie ontvangen?

  Contact
  X